Famy
         
          -kolekcije
              -style 7/32
              -trend 8/32
              -premium 8/32 V
              -discovery 10/32
              -wip 8/31,32,33
              -visiongrande
          -pribor
          -Ondex Ecolux
              -karakteristike
              -profili
              -pribor za postavu
              -uputstva za montaľu
          -Ondex HR ploča
          -Ondex Sollux
OSB i QSB ploče
       -OSB ploče
       -QSB ploče
bitumenske ljepenke
krovni prozori
 


| proizvodi ąindre i pribora |
| uvod | tegola canadese standard | tegola canadese traditional | slike |

 

LIST TEGOLE CANADESE STANDARD 4

ISCRTAVANJE KROVA ZA POKRIVANJE S BITUMENSKOM ©INDROM TEGOLA CANADESE
- TIP STANDARD 4

Označavanje (iscrtavanje) krova

Označite liniju x i y paralelno sa ľlijebom na razmaku od 19,5 cm od ruba krova (za ravne linije krova)

- na toj liniji nađite pribliľno sredinu krova i označite točkom A

- na obje strane od točke A na razdaljini od 150 cm označite točke B i C

- s upotrebom tesarske ąpage iz točaka B i C odredimo točku D. Razdaljine između točaka BD i CD moraju biti iste, tako da linija povučena kroz točku D bude okomita na liniju koja prolazi kroz točke BAC

- kad smo iscrtali liniju AD paralelno s njom iscrtamo i liniju na razdaljini od 12,5cm

- paralelno s linijom x i y iscrtamo linije prema sljemenu krova na razmaku od 14,5 cm

SKICA UGRADNJE TEGOLE CANADESE - TIP STANDARD 4

NAČIN UGRADNJE

- nanesemo ljepilo na podloľni lim za ľlijeb, kao na slici (lim mora biti čist, pravilno pričvrąćen i ugrađen)

- počinjemo tako da odreľemo list 14,5 cm (ispostavljeni dio) ąindre Tegole Canadese, pribijemo list Tegole Canadese na podlogu, iza toga rasporedimo listove 12,5 cm od linije AD

- prvi list poloľimo na liniju AD

- drugi list poloľimo 12,5 cm od linije AD

- taj postupak ponavljamo dokle god krov nije potpuno pokriven

- rezanje i prilagođavanje listova jednog k drugom postiľemo tako da slijedimo zareze na gornjem dijelu lista ąindre

REZANJE I POLAGANJE SLIJEPOG LISTA

POLAGANJE

POKRIVANJE SLJEMENA KROVA

Na sljemenu krova, izrezani listovi ąindre se presaviju i pribiju na podlogu. Sljemenjake dobivamo tako da izreľemo list ąindre na 4 dijela kao ąto prikazuje slika. Tako dobiveni dijelovi se presaviju i polaľu na sljeme krova. Sljemenjake zabijamo s dva čavla. Čavli se zabijaju tako da ih prekrije idući sljemenjak.

POKRIVANJE UVALA

40 cm od sredine uvale ne smiju se upotrebljavati čavli (čavlati) - Tegolu Canadese se postavlja vrućim postupkom (varenjem)

IZVEDBA UVALE (KROVNE KUĆICE) SA TEGOLOM CANADESE

POKRIVANJE KROVA PRAVILNOG STO®ASTOG OBLIKA

ISCRTAVANJE KROVA NEPRAVILNOG OBLIKA ZA POKRIVANJE SA BITUMENSKOM ©INDROM TEGOLA CANADESE - TIP STANDARD 4

 

na vrh