Famy
         
          -kolekcije
              -style 7/32
              -trend 8/32
              -premium 8/32 V
              -discovery 10/32
              -wip 8/31,32,33
              -visiongrande
          -pribor
          -Ondex Ecolux
              -karakteristike
              -profili
              -pribor za postavu
              -uputstva za montaľu
          -Ondex HR ploča
          -Ondex Sollux
OSB i QSB ploče
       -OSB ploče
       -QSB ploče
bitumenske ljepenke
krovni prozori
 


| proizvodi ąindre i pribora |
| uvod | tegola canadese standard | tegola canadese traditional | slike |
 
OSNOVNE INFORMACIJE ZA POLAGANJE TEGOLE CANADESE

Priprema podloge

Priprema podloge je vrlo vaľna za kvalitetnu izvedu krova s bitumenskom ąindrom Tegola Canadese. Vaľno je da je podloga za ąindru ravna, čista i suha.

  • Za podlogu upotrebljavamo (do 90 cm osnog razmaka između rogova)
  • OSB ploče debljine 18 mm - vodootporne
  • Brodski pod min. debljine 20 mm - suh
  • Daska debljine 25 mm, ąirine 8-12 cm koja prije montaľe na krov mora biti suha

Podlogu za Tegolu Canadese potrebno je dobro pričvrstiti za kroviąte (rogove).
Najbolje za to su uvijeni čavli s kojima pričvrstimo svaku dasku sa dva čavla za svaki rog.

Pričvrąćivanje ąindre
Razlikujemo dva tipa pričvrąćivanja koji se primjenjuju ovisno o različitim nagibima i mjestima na krovu.

Čavlanje
Za pričvrąćivanje ąindre upotrebljavamo čavle (bakrene, pocinčane) sa ąirokom glavom (tzv. čavli za ljepenku) koji moraju imati narezani vrat. Nareze preporučujemo da čavao ne bi izlazio iz drvene podloge.
Duľina čavla ovisi o upotrebljenoj podlozi ili o samom mjestu upotrebe, a uobičajeno je 25 mm.

Polaganje
Tegolu Canadese postavljamo (varimo) na kvalitetnu 4 mm debelu bitumensku traku s poliesterskim uloąkom / primjeran Aries P4
Postavljanje izvodi se na kritičnim dijelovima krova, a to znači kod manjih nagiba, uvala i sl. Isto tako bitumenska traka na poliesterskom uloąku 4mm debljine upotrebljava se kod bitumenskih krovova, kad se prekrivaju Tegolom Canadese, a prekrivanje se izvodi postupkom varenja.

 

na vrh