Famy

         
          -kolekcije
              -style 7/32
              -trend 8/32
              -premium 8/32 V
              -discovery 10/32
              -wip 8/31,32,33
              -visiongrande
          -pribor
          -Ondex Ecolux
              -karakteristike
              -profili
              -pribor za postavu
              -uputstva za montaľu
          -Ondex HR ploča
          -Ondex Sollux
OSB i QSB ploče
       -OSB ploče
       -QSB ploče
bitumenske ljepenke
krovni prozori
 

 

 

 

 | prospekt ąindre i pribora |


VELIKI IZBOR OBLIKA I BOJA  
9 modela i 58 boja između kojih se moľe odabirati
pokrovni materijal najadekvatniji projektu.
   
PROIZVOD ZA SVE KLIME  
 • ne boji se leda (test na -70°C)
 • ne boji se vrućine (test na +90°C)
 • ne boji se vjetra
 • izdrľava udarce grada - tuče
 • na ovaj proizvod ne utječe zagadjenost okoliąa
 • izdrľava nagle termičke promjene
 • izdrľljivost pri jakim kiąama
   
SA USPJEHOM SE UPOTREBLJAVA ZA POKRIVANJE
SVIH OBLIKA KROVOVA
 
Svaki projekt moľe biti realiziran sa potpunom
jednostavnoąću i uz garanciju.
 
   
POSTOJANOST BOJA I NIJANSI TIJEKOM VREMENA  
Eruptivni kamen (bazalt), koji sačinjava granulat, ne upija vodu i iz tog
razloga isti ne propada.
Nijansiranje se postiľe procesom keramizacije na temperaturi većoj od 650°C.
Neorganski pigmenti upotrebljeni prilikom bojanja otporni su na radijacije UV
zraka i na visoke temperature.
   
LAGANI SISTEM POKROVNOG MATERIJALA  

Teľine uspoređene sa različitim sistemima pokrovnih
materijala na krovu od 300 m2 .

 • smanjenje dimenzija nosećih struktura
 • manja cjelokupna teľina ekvivalentna je manjojteľini,
  pa time i većoj sigurnosti
 
NEPOTREBNO ODR®AVANJE  
 • po krovu od Tegola Canadese moľe se hodati
 • jednostavna kontrola pokrova
 • Tegole nisu klizave
 • otporna je na atmosferske utjecaje
   
UPOTREBLJIVE U ©IROKOM RASPONU NAGIBA  
Usporedba između različitih nagiba koriątenih u raznim sistemima
pokrivanja krova
OSTALE PREDNOSTI  
U ODNOSU NA KROVOVE POKRIVENE BITUMENSKOM VARENOM TRAKOM   U ODNOSU NA METALNE KROVOVE  
 • sistem pokrivanja Tegola Canadese
  sastavljen je od malih elemenata koji
  jednostavno podnose pomicanja konstrukcije
 • to je sistem diskontinuiranog krova, koji omogućava
  isparavanje vlage krova
 • stiąavanje zvukova u slučaju kiąe ili vjetra
 • ne stvara kondenzaciju
 • rđa je ne napada
 
Prestge Elite 6.9 97.44 48 Tia-juana
oksidiran i HP
100x34 14.5 17
Prestge Compact 3.45 194.88 48 Tia-juana
oksidiran i HP
100x34 29 8.5
Prestge Traditional 6.9 134.2 44 Tia-juana
oksidiran i HP
100x34 14.5 11
Master 7 120 60 Tia-juana
oksidiran
100x33.7 14.3 13.5
Mosaik 7 179.4 52 Tia-juana
oksidiran i modificiran SBS
100x33.7 14.3 8.5
Gothik 7 179.4 52 Tia-juana
oksidiran i modificiran SBS
100x33.7 14.3 8.5
Liberty 6.9 158.6 52 Tia-juana
oksidiran
100x34 14.5 10.7

GRANULATNE TEGOLE

MASTER
LIBERTY
MOSAIK
TRADITIONAL
GOTHIK
STANDARD

BAKRENE TEGOLE

PRESTIGE ELITE   PRESTIGE COMPACT
 
PRESTIGE TRADITIONAL

TEGOLA CANADESE- TOP

TEHNIČKI PODACI jedinica vrijednost
dimenzije cm 100x34
debljina mm 3
broj listova ąindre na n°/m2 6.9
pokrivna povrąina paketa m2 3.5
broj paketa na paleti 52
vidljivi dio cm 14.5
teľina kg/m2 9.4
nosač od staklenog voala g/m2 100Boje pravokutnik
Top bitumenska ąindra pravokutnog oblika proizvodi se u paleti od deset boja, koje je vrlo lako uklopiti u okolią
2103-006 cigla crvena 2103-020 smeđa u dvije nijanse 2103-20001 crvena
2103-002 crvena u dvije nijanse 2103-003 ąpanjolsko crvena 2103-080 plava
2103-070 zelena u dvije nijanse 2103-050 tamno siva 2103-061 boja ąkriljevca
   
  2103-060 crna  Boje biber
Top bitumenska ąindra u obliku biber crijepa prepoznatljiva je po zaokruľenom zavrąetku koji dočarava tradicionalni oblik krovnog pokrova.Proizvodi se u ąest boja.
2113-001 crvena 2113-010 crvena u dvije nijanse 2113-020 smeđa u dvije nijanse
2113-080 plava 2113-075 zelena 2113-060 crna


 

 

na vrh