Famy
         
          -kolekcije
              -style 7/32
              -trend 8/32
              -premium 8/32 V
              -discovery 10/32
              -wip 8/31,32,33
              -visiongrande
          -pribor
          -Ondex Ecolux
              -karakteristike
              -profili
              -pribor za postavu
              -uputstva za montaľu
          -Ondex HR ploča
          -Ondex Sollux
OSB i QSB ploče
       -OSB ploče
       -QSB ploče
bitumenske ljepenke
krovni prozori
 

| proizvodi PVC i valovite ploče |

 

UPUTSTVA ZA MONTA®U

Ploče se moraju smjestiti na mjesto zaątićeno od sunca i vlage, da bi se s jedne strane izbjeglo povećanje topline, a s druge strane nastaje tzv. , koja moľe potjecati od vlage nastale između ploča.

Također ukoliko su ploče sloľene u količini većoj od četiri komada jedna na drugoj, nezaątićene od sunca, moľe doći do tzv. “efekta leće”, odnosno do trajne
deformacije ploča.

Ploče je moguće skladiątiti na paleti ili na drvenim podloącima.
Pri utovaru u prijevozno sredstvo, podloga prijevoznog sredstva mora biti zaątićena od vlage i vrućine (obavezna upotreba cerade ili nekog svijetlog neprozirnog pokrivača).

Proizvodi se lako mogu ogrebati, te ih se stoga pri transportu i pretovaru mora čuvati od mehaničkog oątećenja i grebanja. Ova uputstva također vrijede i tijekom montaľe, odnosno ugradnje.

REZANJE

Ploče se mogu rezati uzduľno i poprečno, ubodnom pilom s finim zupcima ili ručnom pilom sitnih zuba. Rezanje i krojenje ploča najbolje je vrąiti pri temperaturi od 16°C.
Tokom rezanja korisno je upotrijebiti drvenu ili metalnu vodilicu odnosno ąablonu za profile.

BU©ENJE

Kod pričvrąćivanja ploče se uvijek moraju probuąiti. Najlakąe ih je probuąiti električnom buąilicom, s ne previąe oątrim svrdlom (bruąen na 70 stupnjeva), promjenjivom brzinom okretaja.
Optimalni promjer svrdla je za 3-4 mm veći od promjera vijka.

MONTA®A

Montaľa ploča se uvijek vrąi tako ąto se uzima u obzir glavni smjer vjetra (preklopi ploča su uvijek u glavnom smjeru vjetra).
UV zaątićena strana ploče mora biti okrenuta prema suncu, odnosno prema gore, a ta se strana prepoznaje po identifikacijskoj oznaci ili po samoljepljivoj etiketi.
Najmanji dopuąteni nagib krova je 7°.
Kod montaľe najviąe 4 ploče mogu leľati jedna na drugoj.
Ondex ploče se utjecajem topline ąire.
To se mora uzeti u obzir prilikom izgradnje čvoriąta, učvrąćenja bočnog zida - poda, bočnog zida - krova.
Povrąina direktnog dodira svjetlopropusnih ploča sa nosivom podkonstrukcijom (poduprta povrąina, fasadna povrąina), ne smije biti tamne boje. Za podupiranje ploča upotrebljava se materijal svijetle boje, ili pak postojeće povrąine tamne boje moraju se pokriti bijelom bojom (disperzit za plastične materijale), bijelom polietilen pjenastom trakom ili ljepljivom alufolijom.
Ispod svjetlopropusnih ploča unutar 30 cm se ne ugrađuje izolator.
Kod svake Ondex konstrukcije potrebno je paziti na odgovarajuće ventiliranje zraka i provjetravanje zbog izbjegavanja vrućina ispod krova, odnosno sprječavanje roąenje ploča.

 

 

na vrh