Famy d.o.o. - gradjevinski materijali
 Famy
         
          -kolekcije
              -style 7/32
              -trend 8/32
              -premium 8/32 V
              -discovery 10/32
              -wip 8/31,32,33
              -visiongrande
          -pribor
          -Ondex Ecolux
              -karakteristike
              -profili
              -pribor za postavu
              -uputstva za montaľu
          -Ondex HR ploča
          -Ondex Sollux
OSB i QSB ploče
       -OSB ploče
       -QSB ploče
bitumenske ljepenke
krovni prozori
 


| proizvodi PVC i valovite ploče |

 

UPUTSTVO ZA SKLADI©TENJE

Ploče se moraju smjestiti na mjesto za±tićeno od sunca i vlage, da bi se s jedne strane izbjeglo povećanje topline, a s druge strane nastaje tzv. , koja moµe potjecati od vlage nastale između ploča.

Također ukoliko su ploče sloµene u količini većoj od četiri komada jedna na drugoj, neza±tićene od sunca, moµe doći do tzv. “efekta leće”, odnosno do trajne
deformacije ploča.

Ploče je moguće skladi±titi na paleti ili na drvenim podlo±cima.
Pri utovaru u prijevozno sredstvo, podloga prijevoznog sredstva mora biti za±tićena od vlage i vrućine (obavezna upotreba cerade ili nekog svijetlog neprozirnog pokrivača).

Proizvodi se lako mogu ogrebati, te ih se stoga pri transportu i pretovaru mora čuvati od mehaničkog o±tećenja i grebanja. Ova uputstva također vrijede i tijekom montaµe, odnosno ugradnje.

REZANJE

Ploče se mogu rezati uzduµno i poprečno, ubodnom pilom s finim zupcima ili ručnom pilom sitnih zuba. Rezanje i krojenje ploča najbolje je vr±iti pri temperaturi od 16°C.
Tokom rezanja korisno je upotrijebiti drvenu ili metalnu vodilicu odnosno ±ablonu za profile.

BU©ENJE

Kod pričvr±ćivanja ploče se uvijek moraju probu±iti. Najlak±e ih je probu±iti električnom bu±ilicom, s ne previ±e o±trim svrdlom (bru±en na 70 stupnjeva), promjenjivom brzinom okretaja.
Optimalni promjer svrdla je za 3-4 mm veći od promjera vijka.

UČVR©ĆIVANJE

Ploče se učvr±ćuju u vrh vala kod pokrivanja krovova, odnosno u udolinu vala kod učvr±ćivanja zidova.
Osnovni alati za učvr±ćivanje su : vijak, nosivi podloµak, podloµak za sprečavanje prodora oborina.
Najveća dopu±tena duljina bez podupiranja ploče je 200 mm, a najmanja 50 mm.
Uzduµni preklop je 200 mm.


MONTA®A

Montaµa ploča se uvijek vr±i tako ±to se uzima u obzir glavni smjer vjetra (preklopi ploča su uvijek u glavnom smjeru vjetra).
UV za±tićena strana ploče mora biti okrenuta prema suncu, odnosno prema gore, a ta se strana prepoznaje po identifikacijskoj oznaci ili po samoljepljivoj etiketi.
Najmanji dopu±teni nagib krova je 7°.
Kod montaµe najvi±e 4 ploče mogu leµati jedna na drugoj.
Ondex ploče se utjecajem topline ±ire.
To se mora uzeti u obzir prilikom izgradnje čvori±ta, učvr±ćenja bočnog zida - poda, bočnog zida - krova.
Povr±ina direktnog dodira svjetlopropusnih ploča sa nosivom podkonstrukcijom (poduprta povr±ina, fasadna povr±ina), ne smije biti tamne boje. Za podupiranje ploča upotrebljava se materijal svijetle boje, ili pak postojeće povr±ine tamne boje moraju se pokriti bijelom bojom (disperzit za plastične materijale), bijelom polietilen pjenastom trakom ili ljepljivom alufolijom.
Ispod svjetlopropusnih ploča unutar 30 cm se ne ugrađuje izolator.
Kod svake Ondex konstrukcije potrebno je paziti na odgovarajuće ventiliranje zraka i provjetravanje zbog izbjegavanja vrućina ispod krova, odnosno sprječavanje ro±enje ploča.

(pogledajte tablicu)

 

na vrh