Famy
         
          -kolekcije
              -style 7/32
              -trend 8/32
              -premium 8/32 V
              -discovery 10/32
              -wip 8/31,32,33
              -visiongrande
          -pribor
          -Ondex Ecolux
              -karakteristike
              -profili
              -pribor za postavu
              -uputstva za montaľu
          -Ondex HR ploča
          -Ondex Sollux
OSB i QSB ploče
       -OSB ploče
       -QSB ploče
bitumenske ljepenke
krovni prozori
 

| prospekt PVC i valovite ploče |

 

KARAKTERISTIKE PVC PLOČA

VELIKA OTPORNOST NA UDAR

Ploče, čak i na niskoj temperaturi odrľavaju svoju izvanrednu čvrstoću, otpornost na udar, tako trajno pruľaju otpor mehaničkim utjecajima.
 

OTPORNOST PROTIV TUČE (GRADA)

Ploče, čak i na 0°C bez traga oątećenja izdrľavaju udar drvenih kuglica promjera 20mm, ispaljenih brzinom od 80 km/h, ąto dokazuje otpornost protiv tuče (grada).

ODLIČNA SVJETLOPROPUSNOST - ©IROKA PALETA BOJA

Ploče tijekom vremena zadrľavaju svoju svjetlopropusnost tako da su pogodne za izgradnju staklenika. ąiroki izbor boja osigurava svakom, da od prozirno bezbojnog preko difuznog do neprozirnog pronađe sebi odgovarajući Ondex proizvod.

KEMIJSKA OTPORNOST

Ondex ploče su otporne na agresivne tvari, te je moguća upotreba u industrijskim zonama (otpornost od kisele kiąe).

UV-ZA©TITA, DUGOTRAJNOST

Ploče su dugotrajne, ąto je rezultat zaątitnog UV sloja i bi-orijentacije (dvosmjernog rastezanja u vrućem stanju). Također, zbog UV zaątite, ploče pri izlaganju suncu ne postaju krte, te ne gube svjetolopropusnost tijekom vremena (garancija 5 do 10 godina, ovisno o tipu ploče).

VATROOTPORNOST

Ondex ploče su teąko zapaljive, pri gorenju ne ąire poľar, a pri sagorijevanju nema kapanja materijala, te se zbog toga mogu upotrijebiti u mnogobrojnim područjima gradnje.

SIGURNOST I ELASTIČNOST

Zbog bi-orijentacije (dvosmjernog rastezanja u vrućem stanju) ploče pri opterećenju ostaju elastične, te same ploče ne poprimaju trajne deformacije oblika.

JEDNOSTAVNA MONTA®A

Ploče se lako i brzo ugrađuju, rezanje se vrąi na mjestu ugradnje, te se manji zahvati mogu napraviti samostalno, uz upotrebu osnovnih alata (ubodna pila, ručni cirkular).

MALA TE®INA

Ploče su lagane, ąto smanjuje troąkove transporta i pojednostavljuje ugradnju i rukovanje, te imaju veliku prednost pred ostalim materijalima pri projektiranju noseće konstrukcije.

HOMOGENOST MATERIJALA

Materijal od kojih je sastavljena Ondex bi-orijentirana ploča je istovrstan u svim smjerovima, te ne sadrľava vlakna (niti).

SAVITLJIVOST

Ondex ploče su savitljive u hladnom stanju, te se mogu montirati i na zakrivljene (sferne) povrąine.

BI - ORIJENTACIJA

Bi-orijentacija je razvijeni postupak izvrąen od strane tvrtke Ondex, tokom kojeg se ploče u joą vrućem stanju uzduľno i poprečno napredu ąto rezultira povećanjem čvrstoće i otpornosti na hladnoću, toplinu i ostale vanjske uvijete.


Tim postupkom nastaje izuzetno otporna Ondex ploča.

 

na vrh