Famy

         
          -kolekcije
              -style 7/32
              -trend 8/32
              -premium 8/32 V
              -discovery 10/32
              -wip 8/31,32,33
              -visiongrande
          -pribor
          -Ondex Ecolux
              -karakteristike
              -profili
              -pribor za postavu
              -uputstva za montaľu
          -Ondex HR ploča
          -Ondex Sollux
OSB i QSB ploče
       -OSB ploče
       -QSB ploče
bitumenske ljepenke
krovni prozori
 

 

 

 

 | proizvodi OSB ploče |

IZRADA PODOVA

Ploče sa ravnim rubovima se trebaju spajati s najmanje 3 mm slobodnog prostora oko ploče. Ploče sa utorima automatski osiguravaju ovaj slobodni prostor. Najmanje 12 mm slobodnog prostora se mora ostaviti između podnih ploča i zida ukoliko ploče formiraju plutajući pod. Rubovi ploča ispod poprečnih greda moraju imati utore, ispravnu potporu ili spojnik. Kada se radi na plafonu bez krova moraju se napraviti drenaľni otvori da se ispusti voda tokom atmosferskih promjena.

U slučaju drvenog plafona temelja koji graniči sa zemljom potrebno je staviti izolaciju od vjetra ispod plafona i dodatnu izolaciju od vlage na temeljima.
Ploče treba učvrstiti na potpornjima s 51 mm dugim spiralnim čavlima ili 45-75 mm dugim prstenastim čavlima na svakih 30 cm, a na svakih 15 cm na spojevima ploča. U cilju povečanja čvrstoče poda ploče se mogu priljepiti na poprečne grede s vodootpornim ljepilom klase D3 ( ljepila sa topivom bazom), dok se ljepljenje utora preporučuje u slučaju plutajućih podova, zadrľavajući sigurnosni razmak između poda i zida ( najmanje 12 mm).

Razmak greda                         | 400 mm    | 500 mm     | 600 mm |

Preporučena debljina ploča |
15-18 mm | 18-22 mm | 22 mm |

Gore navedeni podaci mogu posluľiti samo kao orijentacija i nemogu se upotrijebiti kao kalkulacija za izgradnju.

IZGRADNJA ZIDOVA

OSB se moľe postavljati horizontalno ili vertikalno na zidove. Sigurnosni razmaci od 3mm se moraju ostaviti između ploča i oko otvora za vrata i prozore. Preporučljiva debljina ploča za zidove i izradu kuća od ispunjenih okvira je 12mm.Za zaątitu zidova od hladnoče preporuča se mineralna vuna i podizanje u formi mineralnog gipsa.
Ploče za zidove se trebaju učvrstiti spiralnim čavlima dugim 51mm ili 45-75mm dugim prstenastim čavlima na svakih 30 cm na indirektnim potpornjima, a na svakih 15 cm na spojevima ploča, te na svakih 10 cm na rubovima vanjskih zidova. Razmak između čavla i vanjskog ruba ploče nesmije biti manji od 1 cm.

IZRADA KROVOVA

Prije postavljanja krovnog plaąta potrebno je provjeriti da li su grede i letve ravne, jednake i postavljene u pravcu. Iskrivljene ili nejednake grede i letve će utjecati na konačni izgled krova. Ukoliko kiąa smoči ploče one se moraju odmah osuąiti i zaątititi od bioloąke korozije prije postavljanja ąindre, metalnih ploča, termo-zavarivačke folije ili bitumenskih ploča. Negrijani prostor pod-poda ili tavana se mora dobro ventilirati. Ventilacioni otvori moraju obuhvatiti najmanje 1/150 povrąine od doljnje povrąine ventilacionog otvora. Zbog svoje strukture ploča na krovu mora biti postavljena sa duľom stranom vodoravno na grede. Duľa strana ploče mora biti poduprijeta ili spojena sa H profilom ukoliko je to potrebno. Sigurnosni razmak se mora ostaviti na najmanje dva potpornja s tim da spoj leľi na potpornju.

Pri učvrąćenju ploča radnici moraju stajati na gredama i pridrľavati se sigurnosnih propisa o gradnji.

Ukoliko konstrukcija krova predviđa otvor za dimnjak krovna konstrukcija mora biti najmanje 12 mm udaljena od dimnjaka. Pri izradi krovnih radova moraju se striktno poątivati građevinski propisi za radove na visinama. OSB ploče na krovu se pričvrąćuju spiralnim čavlima duľine 51mm ili prstenastim čavlima duľine 45-75mm i to na svakih 30 cm na gredama i svakih 15 cm na spojevima ploča. Razmak između čavala i ruba ploče nesmije biti manji od 1 cm

Tablica predviđenih odnosa između razmaka poprečnih greda i debljina ploča za krovove nagiba iznad 14 :

Razmak greda                         | 600 mm    | 800 mm     | 1000 mm |

Preporučena debljina ploča |
12 mm | 15 mm | 18 mm |

Gore navedeni podaci mogu posluľiti samo kao orijentacija i nemogu se upotrijebiti kao kalkulacija za izgradnju.

PRIJEVOZ PLOČA

Velika paľnja se mora posvetiti prijevozu i uskladiątenju OSB ploča.

USKLADI©TENJE PALETA U SKLADI©TU

Ploče se najbolje uskladiątuju u zatvorenom i ventiliranom skladiątu. Također je moguće ostaviti ih pod nadstreąnicom kako bi se izbjegli atmosferski utjecaji.

USKLADI©TENJE PLOČA NA GRADILI©TU

Ukoliko nije moguče čuvati ploče u skladiątu potrebno je ostaviti palete s pločama na ravnom terenu koji mora biti zaątičen od zemlje plastičnom folijom koja dopuąta strujanje zraka.
Zaątita paleta prikazana je na slijedečim crteľima:
Prije upotrebe ploča na gradiliątu preporuča se uskladiątenje ploča u trajanju od 24 sata u novim uvjetima. Po pravilima zaątite drvnih proizvoda preporuča se da vlaľnost ploča ne smije biti veća od 15 % prilikom ugradnje. Pri tom postotku vlage onemogućen je razvitak raznih gljivica.na vrh