Famy

         
          -kolekcije
              -style 7/32
              -trend 8/32
              -premium 8/32 V
              -discovery 10/32
              -wip 8/31,32,33
              -visiongrande
          -pribor
          -Ondex Ecolux
              -karakteristike
              -profili
              -pribor za postavu
              -uputstva za montaľu
          -Ondex HR ploča
          -Ondex Sollux
OSB i QSB ploče
       -OSB ploče
       -QSB ploče
bitumenske ljepenke
krovni prozori
 

 

 

 

 | prospekt OSB ploče |


OSB2 - ploča za opču upotrebu u suhim unutarnjim uvjetima

OSB3 - ploča za konstrukcije, upotreba u umjereno vlaľnim unutarnjim i vanjskim uvjetima; najpopularnija je i najčeąće upotrebljavana ploča u građevnoj industriji

OSB 4 - ploča za konstrukcije , primjena pri povećanim mehaničkim opterećenjima i povećanom vlagom

OSB 3 i OSB 4 moraju biti striktno zaątićeni od svakog direktnog kontakta s vodom za vrijeme uskladiątenja i izrade konstrukcije.

                                                    

Odmah po montaľi na vanjske zidove i krov ploče moraju biti zaątićene odgovarajućom izolacijom protiv ątetnih utjecaja ili atmosferskih prilika. Ukoliko su OSB 3 i OSB 4 izloľene vlazi u duľem vremenskom periodu njihovi rubovi mogu malo nabubriti a to bubrenje prema odgovarajućem standardu moľe biti do 15% za OSB 3 i do 12 % za OSB 4.
U nekim slučajevima moľe biti nuľno da se rubovi ravnomjerno izbruse/odreľu da bi se dobili ravni rubovi prije postavljanja zavrąnih elemenata kao ąto je ąindra.

Zavisno o vrsti rubova postoje tri vrste ploča :

  • ploče sa ravnim rubovima
  • ploče sa utorima na dvije strane (TG 2)
  • ploče sa utorima na sve četiri strane (TG 4 )

Ploče koje se upotrebljavaju za krovove i podove moraju se montirati sa identifikacijskim otiskom okrenutim prema unutraąnjoj strani.
Ukoliko se OSB postavlja na ukupnoj duľini većoj od 12 m mora se ostaviti kompenzacioni razmak od najmanje 25 mm.
 

 

 na vrh