Famy

         
          -kolekcije
              -style 7/32
              -trend 8/32
              -premium 8/32 V
              -discovery 10/32
              -wip 8/31,32,33
              -visiongrande
          -pribor
          -Ondex Ecolux
              -karakteristike
              -profili
              -pribor za postavu
              -uputstva za montaľu
          -Ondex HR ploča
          -Ondex Sollux
OSB i QSB ploče
       -OSB ploče
       -QSB ploče
bitumenske ljepenke
krovni prozori
 

 

 

 

 


| katalog krovnih folija |


STROTEX 110, 140 D - polaganje na rogove

- paropropusne

- vodonepropusne

- otporne za utjecaj UV zraka

- elastične i jednostavne za montiranje

STOREX 110, 140 D su armirane folije (sastoje se od 3 sloja s polipropilenskom mreľicom) koje sprječavaju prodor vode u krovnu konstrukciju i ątite termoizolaciju od vanjske vlage

 budući da je STROTEX 110, 140 D izuzetno paropropusan, moľemo izostaviti kemijsku zaątitu drvenih dijelova krova

STROTEX 110, 140 D odvodi ostatak vlage u drvenim dijelovima, kao i vlagu u termoizolaciji čime je onemogućen razvoj bakterija i plijesni

toplinska izolacija je zaątićena od prohlađivanja i kondenziranja vlage koja je uzrokovana temperaturnim razlikama unutar slojeva konstrukcije

UGRADNJA

STROTEX 110, 140 D polaľemo odozdo prema sljemenu krova, horizontalno, poprečno na rogove

Natpis STROTEX 110, 140 D mora biti okrenut prema gore.

Preklop kod slaganja folija mora biti 15 cm a kod nagiba manjih od 20° preporučeno je povećati preklop na 20 cm.

Folije se pričvrąćuju sa čavlićima ili klamericom_________________________________________________________________________________

STROTEX 1300 V - polaganje na punu dasku

- STROTEX 1300 V su difuzno propusne membrane namijenjene za uporabu ispod vanjske obloge krova

- visoka propusnost vodene pare (1700g/m2/24h) uslijed čega membrana preuzima svu vodenu paru koja se odvodi i usmjerava kroz ventilacijski otvor prema van

- potpuno vodonepropusne; ątite termoizolaciju od vanjskih atmosferskih padalina (ki±a, snijeg)

- stvaraju izolaciju protiv vjetra

- UV stabilizatori usporavaju proces starenja do kojeg dolazi uslijed utjecaja atmosferskih faktora

UGRADNJA

STROTEX 1300 V polaľemo odozdo prema sljemenu krova, horizontalno, poprečno na rogove

Natpis STROTEX 1300 V mora biti okrenut prema gore

Preklop kod slaganja mora biti 15 cm

STROTEX 1300 V pričvrąćujemo sa čavlićima ili klamericom

_________________________________________________________________________________

STROTEX AL i STROTEX 110 N - parna brana

- STROTEX AL su viąeslojne metalizirane folije koje reflektiraju toplinu i stvaraju naknadni efekt izolacije

- STROTEX AL i STOTEX 110 N mogu se koristiti kod krovova sa ili bez ventilacije

- predstavljaju dodatnu izolaciju protiv vodene pare i vjetra

- sprječavaju prodor vlage u konstrukciju

- STROTEX AL uravnoteľuje vlagu u krovnoj konstrukciji

- u ljetnim uvjetima osigurava nizak stupanj vlage u krovnoj konstrukciji

- s obzirom na izvedbu sa armaturom otporne su na trganje

UGRADNJA

folije se postavljaju horizontalno, odozdo prema sljemenu krova

kod STROTEX AL aluminijski dio folije mora biti okrenut prema unutraąnjoj strani stana a kod STROTEX 110 N natpis STROTEX 110 N mora biti okrenut prema gore a ne prema unutraąnjoj strani stana

preklop mora biti 15 cm
 

na vrh