Famy

         
          -kolekcije
              -style 7/32
              -trend 8/32
              -premium 8/32 V
              -discovery 10/32
              -wip 8/31,32,33
              -visiongrande
          -pribor
          -Ondex Ecolux
              -karakteristike
              -profili
              -pribor za postavu
              -uputstva za montaľu
          -Ondex HR ploča
          -Ondex Sollux
OSB i QSB ploče
       -OSB ploče
       -QSB ploče
bitumenske ljepenke
krovni prozori
 

 

 

 

 


  | prospekt krovnih folija |
 
Krov  je mjesto koje je najviąe izloľeno atmosferskim utjecajima (temperatura, vjetar, kiąa). Otprilike 23% topline izađe kroz krov, a gubitak topline  povećava troąkove zagrijavanja prostora.
 
  Najvaľnija stvar je zaątita termalne izolacije i krovne konstrukcije od vlage  jer vlaľna termalna izolacija ne ostvaruje svoju funkciju Ako je kroviąte vlaľno, viąe topline izlazi kroz njega, ponekad čak i do 40%
 
Za dobru termalnu izolaciju krova nije bitna samo debljina (kamene ili staklene) vune. Danas je ovisno o načinu gradnje i vrsti pokrova građevinu moguće i dodatno zaątititi od prodora vode pomoću tzv. sekundarnog krova koji se postavlja neposredno ispod glavnog pokrova. Tada govorimo o krovnim folijama.
 
Krovne folije ątite objekt u slučaju oątećenja primarnog pokrova ali i preuzimaju određene vaľne funkcije:
    - zaątitu zgrade od vlage i pretjeranog gubitka topline
    - poboljąanje termalne stabilnosti zgrade
    - kontrola kondenzacije pare u prostoru presjeka kroviąta
    - poboljąanje učinkovitosti ventilacijskih sistema
 

SLOJEVI KOJI ©TITE KROVI©TE

Pravilno konstruiran krov s potkrovljem koje se koristiti moľe imati mnogo slojeva, svaki od njih nadopunjuje specifičnu funkciju.

1. Primarni pokrov
(zaątita od oborina)
2. Početni pokrovni sloj - folija
(zaątita od vlage izvana – paropropusna-vodonepropusna folija)
STROTEX 1300 BASIC
STROTEX 1300 V
STROTEX 1300 SUPREME
STROTEX 110 D
3. Termalna zaątita
(tplinska i zvučna izolacija)
4. Parna brana
(blokira ulazak vlage iz unutra)
STROTEX AL 90
STROTEX 110 N
5., Lamperija, OSB ploče
(osnovno unutarnje oblaganje)

Postava oba tipa folija - paropropusne folije i parne brane, u isto vrijeme, stvaraju savrąen sistem u kojem je pristup vodene pare izrazito limitiran.

 
 
>>>>VRSTE FOLIJA <<<<

 


na vrh