Famy
         
          -kolekcije
              -style 7/32
              -trend 8/32
              -premium 8/32 V
              -discovery 10/32
              -wip 8/31,32,33
              -visiongrande
          -pribor
          -Ondex Ecolux
              -karakteristike
              -profili
              -pribor za postavu
              -uputstva za montaľu
          -Ondex HR ploča
          -Ondex Sollux
OSB i QSB ploče
       -OSB ploče
       -QSB ploče
bitumenske ljepenke
krovni prozori
 


O nama                                      
 | prospekt geotextil |

Predstavljamo Vam geotextil austrijskog proizvođača Polyfelt.

Polyfelt TS je geotekstil od nepletenih kontinuiranih mehanički povezanih vlakana napravljenih od 100% UV otpornog polipropilena.
Svojstvena mu je visoka otpornost na oątećenja tijekom postavljanja/instalacije, visoka vodopropusnost i trajnost.

Zbog naprednijeg načina proizvodnje svojim tehničkim karakteristikama odgovaraju geotextilima ostalih proizvođača na naąem trľiątu, ali imaju manju teľinu po m2 te UV zaątitu.

Polyfelt TS – prednosti


Mehaničko povezivanje vlakana

Igličana, trodimenzionalna struktura vlakana Polyfelt TS posjeduje odlična filtrirajuća svojstva za sve vrste tla
Polyfelt TS pokazuje optimalna deformaciona svojstva za preuzimanje dinamičkih opterećenja. Ta svojstva su od odlučujuće vaľnosti kod ugradnje jer se lako izbjegavaju mehanička oątećenja
Visoki stupanj rastezljivosti omogućava i prilagođavanje na oblike pokrivnog građevinskog materijala, ąto izaziva ukljeątenje i sprečava stvaranje umjetnih kliznih ploha
Visoka horizontalna i vertikalna propusnost Polyfelt TS ima za posljedicu brzog smanjenja pornog pritiska
Prostrana struktura posebno je pogodna za uporabu Polyfelta TS u svrhu zaątite umjetnih folija za brtvljenje

Sirovina – UV - stabilizirani polipropilen

Polyfelt TS pokazuje izuzetno dobru postojanost na kiseline, luľine i organske supstance
Čvrstoća Polyfetla TS se na smanjuje pod ekstremnim klimatskim utjecajima (mraz, vrućina, vlaga)
Polyfelt TS pokazuje povećanu postojanost na djelovanje UV zraka
Polyfelt TS ne pogoduje stvaranju bilo kakvih nusprodukata i potpuno je bezopasan po okolią i neątetljiv za pitku vodu

Beskonačna vlakna (filamenti)

Razdvajanje povezanih vlakana pod dinamičkim opterećenjem je nemoguće
Polyfelt TS pokazuje jednaku čvrstoću u svim smjerovima; ne postoji «slabi smjer»
Visoka i konstantna kvaliteta Polyfelta TS je garantirana jer nije moguće da dođe do mijeąanja s vlaknima slabije kvalitete
Zbijena struktura vlakana Polyfelta TS omogućava izvrsnu zaątitu geomembrana

 

PRIMJENA GEOTEKSTILA:

Geotekstil Polyfelt za drenaľne sisteme
Geotekstil Polyfelt za sprečavanje erozije
Geotekstil Polyfelt za zaątitu geomembrana
Geotekstili Polyfelt za stabiliziranje građevinskog tla
POSTAVA
TEHNIČKI PODACI
PODACI O PAKIRANJU
 
 
 
na vrh