Famy
         
          -kolekcije
              -style 7/32
              -trend 8/32
              -premium 8/32 V
              -discovery 10/32
              -wip 8/31,32,33
              -visiongrande
          -pribor
          -Ondex Ecolux
              -karakteristike
              -profili
              -pribor za postavu
              -uputstva za montaľu
          -Ondex HR ploča
          -Ondex Sollux
OSB i QSB ploče
       -OSB ploče
       -QSB ploče
bitumenske ljepenke
krovni prozori
 


O nama

Polyfelt TS – funkcionalnost

Polyfelt TS znatno doprinosi tome da umjetne folije ostanu za dulje vrijeme nepropusne, a stabilitet pokosa osiguran. To se dobiva zahvaljujući dvjema vaľnim funkcijama :
Polyfelt TS ątiti foliju od mehaničkih oątećenja, npr. proboja i habanja
Polyfelt TS odvodi vodu u svojoj ravnini i na taj način sprečava stvaranje povećanog pritiska vode pod geomembranom


Prednosti

Svojim načinom djelovanja Polyfelt TS donosi brojne prednosti koje omogućuju osobito sigurnu i ekonomičnu gradnju:
Znatno povećanje otpornosti na probijanje geomembrane
Omogućava primjenu tanjih (jeftinijih) geomembrana uz istu otpornost na probijanje
Folija za brtvljenje je sa sigurnoąću zaątićena od oątećenja koja nastaju habanjem
Polaganjem traka Polyfelta dobiva se čista radna ploha za zavarivanje geomembrana
Smanjena debljina brtvenog sloja daje veći korisni volumen odlagaliąta i smanjuje iskop
Ugradnja je puno lakąa i jeftinija nego za pjeąčane zaątitne slojeve, osobito na pokosima
Brzo i sigurno smanjenje pornih pritisaka povećava stabilnost pokosa


Obiljeľja presudna za kvalitetu

Kvaliteta zaątitnog geotekstila ne određuje se samo na temelju teľine po m2. Za funkciju i ekonomičnost su od presudnog značaja i druga svojstva:
Polyfelt TS dokazuje ekstremno visoko zaątitno djelovanje već kod neznatnih teľina po m2
Trodimenzionalna, porozna struktura Polyfelta TS, osigurava odlično horizontalno odvođenje vode
Visoka kemijska i fizikalna otpornost Polyfelta TS garantira dugoročno zaątitno djelovanje geomembrane, a time i njenu brtvenu funkciju kroz cijeli vijek trajanja sistema


Primjena

Akumulacije i kanali
Odlagaliąta otpada
Jezera
Cjevovodi
Ravni krovovi
Izolacija podruma
Tunelogradnja
Podzemna gradnja

 

 
na vrh