Famy
         
          -kolekcije
              -style 7/32
              -trend 8/32
              -premium 8/32 V
              -discovery 10/32
              -wip 8/31,32,33
              -visiongrande
          -pribor
          -Ondex Ecolux
              -karakteristike
              -profili
              -pribor za postavu
              -uputstva za montaľu
          -Ondex HR ploča
          -Ondex Sollux
OSB i QSB ploče
       -OSB ploče
       -QSB ploče
bitumenske ljepenke
krovni prozori
 


O nama

Polyfelt TS – funkcionalnost

Polyfelt TS povećava nosivost i stabilitet sitnozrnog tla. Taj efekt dobiva se pomoću tri temeljne funkcije:
Polyfelt TS odvaja nasipani materijal od sitnozrnog tla, te sprečava mijeąanje ova dva sloja
Polyfelt TS filtrira tlo, finija zrnca ne ulaze u posteljicu
Polyfelt TS armira tlo, čime se reducira opasnost od sloma tla


Prednosti

Svojim načinom djelovanja Polyfelt TS donosi brojne prednosti i omogućuje stoga ekonomičniju i sigurniju gradnju:
Nosivost povrąinskog sloja se povećava
Podloga se odvodnjava brzo i sigurno, te se time:
   - skraćuje vrijeme konsolidacije i
   - ubrzava tempo gradnje
Moguća uąteda nasipnog materijala, zamjena tla u pravilu nije potrebna
Povrąinski sloj se odozdo ne zagađuje:
   - povećana otpornost na zaleđivanje i
   - vijek trajanja objekta se znatno produľava
Strmi pokosi i potporni zidovi grade se uz neznatni napor
Povrh svih ovih prednosti Polyfelt TS je potpuno neąkodljiv za okolią


Obiljeľja presudna za kvalitetu

Svojstva geotekstila su presudna za funkcionalnost i ekonomičnost.

Svojim optimalnim deformacionim svojstvima, Polyfelt TS već kod najtanjih tipova (mala teľina po m2), pokazuje ekstremno visok otpor na oątećenja pri ugradnji
Dobra mehanička svojstva garantiraju stabilnost građevinskog objekta i pod uvjetima trajnog prometnog opterećenja
Struktura Polyfelta TS s igličanim beskonačnim polipropilenskim vlaknima (filamentima) i visokim porozitetom, djeluje kao odličan filter


Primjena

Cestogradnja
Makadami
Cestovni nasipi
Parkiraliąta i stovariąta
®eljezničke pruge
Temelji
Osiguranje pokosa
Zaątitni zvučni zid
 

 

 
na vrh