Famy
         
          -kolekcije
              -style 7/32
              -trend 8/32
              -premium 8/32 V
              -discovery 10/32
              -wip 8/31,32,33
              -visiongrande
          -pribor
          -Ondex Ecolux
              -karakteristike
              -profili
              -pribor za postavu
              -uputstva za montaľu
          -Ondex HR ploča
          -Ondex Sollux
OSB i QSB ploče
       -OSB ploče
       -QSB ploče
bitumenske ljepenke
krovni prozori
 


O nama

Polyfelt TS – funkcionalnost

Polyfelt TS se upotrebljava kao filter u svim vodama, stajaćicama ili tekućicama, kod kojih postoji opasnost od erozije tla uslijed djelovanja struja, udara valova ili promjene visine vodostaja.


Prednosti

Ako se Polyfelt TS ugradi kao filter, donosi značajne ekonomske i tehničke prednosti koje rezultiraju ekonomičnom i sigurnom izgradnjom:
Erozija podloge i pokosa se sa sigurnoąću sprečava
Uporaba mineralnih filterskih materijala se moľe znatno smanjiti ili izostaviti
Ugradnja se vrąi znatno brľe, jednostavnije, stoga i jeftinije
Kvaliteta filter – materijala, osobito njegovih hidrauličkih svojstava se garantira strogim mjerama kontrole i osiguranja kvalitete


Obiljeľja presudna za kvalitetu

Svojstva geotekstila su presudna za funkcionalnost i ekonomičnost. Sa svojim izuzetnim mehaničkim i hidrauličkim karakteristikama, Polyfelt TS pruľa visoko kvalitetno, ali i ekonomično rjeąenje.

Svojim optimalnim svojstvom velike rastezljivosti i visoke čvrstoće, već kod najtanjih tipova (najniľih teľina po m2), Polyfelt TS prikazuje extremno visoki otpor prema oątećenjima pri ugradnji i pokrivanju teąkim građevinskim materijalom
Strukturom Polyfelta TS s igličanim beskonačnim vlaknima (filamentima), postiľe se filter-djelovanje s visokim faktorom vodopropusnosti i dobrim osloncem za tlo
• Dobra mehanička svojstva garantiraju stabilnost građevinskog objekta i pod uvjetima trajnog opterećenja
Kroz Polyfelt TS moľe se probijati biljno korijenje : to svojstvo zbliľuje Polyfelt s okoliąem


Primjena

Akumulacije i kanali
Odlagaliąta otpada
Jezera
Cjevovodi
Ravni krovovi
Izolacija podruma
Tunelogradnja
Podzemna gradnja
 

 

 
na vrh