Famy
         
          -kolekcije
              -style 7/32
              -trend 8/32
              -premium 8/32 V
              -discovery 10/32
              -wip 8/31,32,33
              -visiongrande
          -pribor
          -Ondex Ecolux
              -karakteristike
              -profili
              -pribor za postavu
              -uputstva za montaľu
          -Ondex HR ploča
          -Ondex Sollux
OSB i QSB ploče
       -OSB ploče
       -QSB ploče
bitumenske ljepenke
krovni prozori
 


O nama

Geotekstil Polyfelt za drenaľne sisteme


Polyfelt TS – funkcionalnost

Polyfelt TS se upotrebljava kao filter u svim drenaľnim sistemima kod kojih postoji opasnost od začepljivanja muljem. Zadrľava prljavątinu i blato, ali istovremeno jamči slobodan protok nadolazeće otpadne vode.


Prednosti

Svojim filtrirajućim svojstvom, Polyfelt TS omogućava posebice ekonomičnu i sigurnu gradnju:
Pouzdano sprečavanje začepljenja drenaľnog sistema
Stoga je moguća upotreba i drenaľnog ąljunka slabije kvalitete
Ugradnja je jako jednostavna, za razliku od klasičnih mineralnih filtera
Sprečava se unutraąnja erozija tla i rezultirajući lom tla
Povećava se slobodna protočna povrąina u kontaktu s filtrirajućim tlom, ąto povećava sigurnost protiv mjestimičnog začepljenja muljem
Porni pritisak vode smanjuje se brzo i sigurno


Obiljeľja presudna za kvalitetu

Pogreąno izabrani filteri dovode često do visokih troąkova odrľavanja. Svojim konceptom filtriranja, Polyfelt TS predstavlja ekonomično rjeąenje visoke kvalitete.

Trodimenzionalna struktura Polyfelta TS bazira se na igličnim beskonačnim vlaknima i pruľa optimalni oslonac različitim vrstama tla
Tankoća Polyfelta TS i velika poroznost, omogućavaju odličnu vodopropusnost
Svojom rastezljivoąću, Polyfelt TS prilijeľe uz neravnine tla i time sprečava ispiranje tla
Dobra mehanička svojstva sprečavaju mogućnost oątećenja za vrijeme ugradnje i osiguravaju dugi vijek trajanja građevinskog objekta
 

Primjena

Drenaľni jarci
Odvodnja pokosa
Gabioni zidovi
Odvodnjavanje potpornih zidova
Odvodnjavanje podruma
Krovni vrtovi
Sportska igraliąta
Hipodromi
 

 

 
na vrh