Famy

         
          -kolekcije
              -style 7/32
              -trend 8/32
              -premium 8/32 V
              -discovery 10/32
              -wip 8/31,32,33
              -visiongrande
          -pribor
          -Ondex Ecolux
              -karakteristike
              -profili
              -pribor za postavu
              -uputstva za montaľu
          -Ondex HR ploča
          -Ondex Sollux
OSB i QSB ploče
       -OSB ploče
       -QSB ploče
bitumenske ljepenke
krovni prozori
 

 

 

 

 onduline bitumenske ploce
| prospekt bitumenske ploče |
 
| paleta boja | postava | prednosti | pribor | reference |

POSTAVLJANJE U PET JEDNOSTAVNIH KORAKA:

1. Poloľiti ploče ONDECO u paralelne nizove, polazeći od linije oluka ka sljemenjaku. Prvi red započeti sa cijelom pločom, a slijedeći sa polovinom, kako bi se izbjeglo četverostruko preklapanje. Po istom principu postaviti ploče i u narednim redovima. Smjer postavljanja ploča u redovima treba biti suprotan smjeru dominantnog vjetra.

 

2. Prepust ploča ONDECO preko kanala oluka moľe biti max. 7 cm. Pričvrstiti čavlima za podlogu na svakom valu

 

3. Bočni preklop za većinu nagiba krova je jedan val. Mjere bočnog preklopa označene su na tehničkim crteľima u nastavku.

 

4. Pričvrstiti ploče ONDECO, sa najmanje 20 čavala po ploči. Fiksiranje se izvodi na uzdignutom dijelovima vala (gornji val)

 

5. U zavrąnoj fazi postaviti sljemenjake, uz preklop od minimalno 20 cm, potom ih pričvrstiti čavlima

 

 

CILINDRIČNI KROVOVI / KUPOLE

Nakon montiranja podkonstrukcije odrediti pozicije letvi:

-          Vrh krova: (nagib < 17%) – maksimalni razmak između letvi je 36 cm

-          17 % < nagib < 27% - maksimalni razmak između letvi je 45 cm

-          Nagib > 27% - maksimalni razmak je 61 cm

 

Na vrhu krova (nagib = 0%) izbjegavati preklapanje po ąirini (postaviti ploču tako da njen srediąnji dio bude centriran na samom vrhu krova)

-          prepust ploča ne treba biti veći od 7 cm

-          preklapanje po duľini treba izvesti preko 2 vala

 

SLJEMENJACI

- Start – početi sa postavljanjem sljemenjaka od kraja krova u smijeru suprotnom od vjetra

- Minimalni preklop ploče Onduline i sljemenjaka mora biti 12 cm

- Minimalni preklop sljemenjaka mora biti 20 cm

- Sljemenjak treba pričvrstiti na svakom valu ploče

METALNI PROFIL

Učvrąćivanje kukama s maticom je moguće, ali zahtjeva veću paľnju i snagu od pričvrąćivanja čavlima. 

Mogu se koristiti i samourezujući vijci. Učvrąćivanje izvrąiti na svakom drugom valu na strehi, sljemenjaku i bočnom preklopu, inače na svakom trećem valu

SHEME POSTAVLJANJA

Ondeco se moľe koristit na svim vrstama krovova s minimalnim nagibom od 19%.

Čak se i cilindrični krovovi s radijusom većim od 5m mogu pokrivati standardnim pločama.

SHEMA POSTAVLJANJA ZA NAGIBE OD 10% DO 15%

Puna daąčana oplata kao podloga (vidi crteľ) ili isprekidana sa razmakom između letvi max 37 cm.

SHEMA POSTAVLJANJA ZA NAGIBE OD 15% DO 25%

Razmak između letvi max 46,5 cm.

SHEMA POSTAVLJANJA ZA NAGIBE VEĆE OD 25%

Podloga od letvi sa maksimalnim razmakom između letvi od 62 cm.

>> zavrąavanje spojeva <<

 

na vrh