Famy

         
          -kolekcije
              -style 7/32
              -trend 8/32
              -premium 8/32 V
              -discovery 10/32
              -wip 8/31,32,33
              -visiongrande
          -pribor
          -Ondex Ecolux
              -karakteristike
              -profili
              -pribor za postavu
              -uputstva za montaľu
          -Ondex HR ploča
          -Ondex Sollux
OSB i QSB ploče
       -OSB ploče
       -QSB ploče
bitumenske ljepenke
krovni prozori
 

 

 

 

 


bitumenske ljepenke BITUMENSKE LJEPENKE
 

 

NAZIV

 BITUMENSKA TRAKA - BITUVAL V-3

 

DEFINICIJA (TIP)

 

Aditivima oplemenjena bitumenska traka

 

NORMA

 

HRN U.M3. 231

 

SASTAV PROIZVODA

Stakleni voal, obostrano obloľen kvalitetnom bitumenskom masom. Traka je obostrano

zaątićena folijom.

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 

Karakteristike                                                      Norma                    Specifikacija

- ąirina trake, m                                                   1                              1

- duljina traka, m                                                 10                           10

- masa trake, kg                                                    -                             cca 28

- masa bitumenskog veziva, g/m2                                min. 2000                              min. 2000

- vrsta uloąka                                                       stakleni voal         stakleni voal

- povrąinska masa uloąka, g/m2                                    min. 60                  min. 60

- prekidna sila, N

- uzduľno                                                            300                       300

- poprečno                                           200                       200

- izduľenje, %

- uzduľno                                                            2                           2

- poprečno                                           2                           2

- postojanost na hladnoću (+4oC)                     ne puca                 ne puca na 0 oC

- postojanost na toplinu (+70 oC)                      ne curi                   ne curi

- vodonepropusnost (1bar/1h)                                         vodonepropusna  vodonepropusna

- zaątita trake                                                        -                             folija

- udio punila, %                                                   max. 30                  max. 25

 

 

 

 

 

 

 

SVOJSTVA I PODRUČJE PRIMJENE

 

Bituval V-3 se sastoji od bitumeniziranog anorganskog uloąka od staklenog voala koji ne trune, ukupne debljine kategorije 3.

Zbog navedenih svojstava primjenjuje se:

-kao podloľna traka u jednom viąeslojnom izolacijskom sustavu, te kao traka za kaąiranje toplinske izolacije radi zaątite od vlage iz padnog betona ili podnog estriha

-u podzemnim izolacijama koristi se kao dvoslojna ili viąeslojna izolacija protiv vlage iz tla kod unutarnjih prostora, potpuno zavarena

-radi specijalno stabilizirane i aditivima obogaćene bitumenske mase, sa otpornoąću kod visoke temperature do +70oC i otpornoąću kod niske temperature do 0oC, ova se izolacijska traka ugrađuje zavarivanjem pomoću propan plinskog gorača (plamenika)

-također, moguća je ugradnja tehnikom vrućeg lijepljenja u sloju vre bitumensko izolacijske mase metodom lijevanja ili četkanja

-ipak, zbog manje mase bitumenskog veziva, potrebno je dati veliku paľnju kod zavarivanja jer ova traka zbog niľe kategorije (debljina trake oko 3 mm) ne spada u klasu traka za zavarivanje.

 

 

 

 

 

 

NAČIN UGRADNJE

 

Zavarivanje se obavlja tako da se plinskim goračem (plamenikom) rastali bitumenska masa ravnomjerno po čitavoj ąirini omota stvarajući tzv. talivi bitumenski klin između omota i podloge.   Rolanjem  omota   postiľe   se   tada   homogena  veza   s   podlogom  odnosno međuslojno, s time da se istovremeno formira zajednička debljina među slojevima. Zavarivanje se vrąi punoploąno ili punktirano - točkasto (samo eventualno u prvom sloju) po povrąini, a potpuno (100%) na uzduľnim i poprečnim preklopima. Preklopi traka min.

10% od ąirine trake.

Vruće lijepljenje se obavlja rolanjem trake u sloju vrućeg namaza bitumenske izolacijske mase,  metodom  lijevanja  ili  četkanja,  stvarajući  talivi  bitumenski  klin  između  omota  i

podloge. Lijepljenje se vrąi punoplno ili točkasto - punktirano, eventualno samo u prvom sloju. Preklopi traka min. 10% od ąirine trake. Hladan bitumenski prednamaz koristi se prema  zahtjevima i  preporukama tehničkih uputstava, obvezno na  betonu, cementnom

mortu i staroj izolaciji.

 

ISPORUKA

 

Omoti se  isporučuju u  standardnim ąirinama od 1  m i  duľinama koje su  definirane u tehničkim karakteristikama, paletizirani u termoskupljajućoj foliji.

 

USKLADI©TENJE

 

Omoti se uskladiąćuju i transportiraju u uspravnom poloľaju. Uskladiąteni moraju biti na suhom i natkritom prostoru bez izravnog djelovanja sunca.

 

 

NAZIV

 BITUMENSKA TRAKA - BITUVAL V-4

 

DEFINICIJA (TIP)

 

Aditivima oplemenjena bitumenska traka za zavarivanje

 

NORMA

 

HRN U.M3. 231

 

SASTAV PROIZVODA

Stakleni voal, obostrano obloľen kvalitetnom bitumenskom masom. Traka je obostrano obloľena folijom.

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 

Karakteristike                                                      Norma                    Specifikacija

- ąirina trake, m                                                   1                              1

- duljina trake, m                                                 10                           10

- masa trake, kg                                                    -                             cca 37

- masa bitumenskog veziva, g/m2                                min. 2800                              min. 3200

- vrsta uloąka                                                       stakleni voal         stakleni voal

- povrąinska masa uloąka, g/m2                                    min. 60                  min. 60

- prekidna sila, N

- uzduľno                                                            300                       300

- poprečno                                           200                       200

- izduľenje, %

- uzduľno                                                            2                           2

- poprečno                                           2                           2

- postojanost na hladnoću, (+4o)                      ne puca                 ne puca na 0oC

- postojanost na toplinu (+70oC)                       ne curi                   ne curi

- vodonepropusnost (1bar/1h)                                         vodonepropusna  vodonepropusna

- zaątita trake                                                        -                             folija

- udio punila, %                                                   max. 30                  max. 25

 

 

 

 

 

 

SVOJSTVA I PODRUČJE PRIMJENE

 

Bituval V-4 se sastoji od bitumeniziranog anorganskog uloąka od staklenog voala koji ne trune, ukupne debljine kategorije 4.

Zbog navedenih svojstava primjenjuje se:

-kao sloj u jednoj većinom troslojnoj ili viąeslojnoj izolaciji, u pravilu potpuno zavaren

-u podzemnim izolacijama moľe kao dvoslojna ili troslojna izolacija sluľiti protiv vlage koja se diľe, te protiv povrąinskih - oborinskih i procjednih voda

-radi specijalno stabilizirane i aditivima obogaćene bitumenske mase, sa otpornoąću kod visoke temperature do +70oC i otpornoąću kod niske temperature do 0oC, ova se izolacijska traka ugrađuje zavarivanjem pomoću propan plinskog gorača (plamenika)

-također, moguća je ugradnja tehnikom vrućeg lijepljenja u sloju vre bitumensko izolacijske mase metodom lijevanja ili četkanja

-u pravilu potpuno zavarena koristi se u kombinaciji s ostalim hidroizolacijskim trakama za zavarivanje.

 

 

 

 

 

 

NAČIN UGRADNJE

 

Zavarivanje se obavlja tako da se plinskim goračem (plamenikom) rastali bitumenska masa ravnomjerno po čitavoj ąirini omota stvarajući tzv. talivi bitumenski klin između omota i podloge.   Rolanjem  omota   postiľe   se   tada   homogena  veza   s   podlogom  odnosno međuslojno, s time da se istovremeno formira zajednička debljina među slojevima. Zavarivanje se vrąi punoploąno ili punktirano - točkasto (samo eventualno u prvom sloju) po povrąini, a potpuno (100%) na uzduľnim i poprečnim preklopima. Preklopi traka min.

10% od ąirine trake.

Vruće lijepljenje se obavlja rolanjem trake u sloju vrućeg namaza bitumenske izolacijske mase, metodom lijevanja ili četkanja, stvarajući talivi bitumenski klin između omota i podloge. Lijepljenje se vrąi punoplno ili točkasto - punktirano, eventualno samo u prvom sloju. Preklopi traka min. 10% od ąirine trake. Hladan bitumenski prednamaz koristi se prema zahtjevima i preporukama tehničkih uputstava, obvezno na betonu, cementnom mortu i staroj izolaciji.

 

ISPORUKA

 

Omoti se  isporučuju u  standardnim ąirinama od 1  m i  duľinama koje su  definirane u tehničkim karakteristikama, paletizirani u termoskupljajućoj foliji.

 

USKLADI©TENJE

 

Omoti se uskladiąćuju i transportiraju u uspravnom poloľaju. Uskladiąteni moraju biti na suhom i natkritom prostoru bez izravnog djelovanja sunca.

 
resitol_katran
 

 

NAZIV

 BITUMENSKI HLADNI PREMAZ - RESITOL

 

DEFINICIJA (TIP)

 

Hladan bitumenski temeljni premaz na osnovi organskog otapala

 

NORMA

 

HRN U.M3. 240

 

SASTAV PROIZVODA

 

Bitumenski premaz proizveden od oksidiranog bitumena i lakohlapljivog organskog otapala

 

 

 

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 

Karakteristike                                                      Norma                    Specifikacija

- udio bitumenskog veziva, mas. %                  min. 30                  cca 43

- točka razmekąanja bit. veziva (PK), oC                          min. 55                   cca 85

- plamiąte, °C                                                       min. 35                  >30

- brzina suąenja premaza, h                              -                              8

- postojanost na toplinu (+70oC)                       ne curi                   ne curi

- postojanost na hladnoću (+ 4oC)                    ne puca                 ne puca

- pokrivna moć, g/m2                                                                dovoljna                cca 300

- udio mineralnog punila, %                              0                             0

 

 

 

 

SVOJSTVA I PODRUČJE PRIMJENE

 

Resitol je hladan bitumenski temeljni premaz koji pripada asortimanu hladnih bitumenskih premaza na osnovi organskog otapala. Sastoji se od oplemenjenog bitumena i brzo suąivog organskog otapala sa dobrom pokrivnom moći i prionljivosti na podlogu.

Zbog navedenih svojstava primjenjuje se:

-u čitavom području bitumenske hidroizolacijske tehnike kao temeljni premaz, prije svega na beton, zid, cementni mort, metal i staru izolaciju, radi poboljąanja veze za podlogu, jer

veľe   čestice   zaostale   praąine,   zatvara   pore   uz   istovremeno   stvaranje   zajedničke prionljivosti  sa  narednim  bitumenskim  slojem  koji  se  nanaąa  (lijepi)  tehnikom  vrućeg

lijepljenja, tehnikom zavarivanja ili tehnikom hladnog samoljepljenja.

 

 

 

 

 

 

NAČIN UGRADNJE

 

Hladno nanaąanje obavlja se  četkom, kistom ili  aparatom za  ąpricanje. Hladni  premaz Resitol moľe se primijeniti u stanju u kojem je isporučen. Ako je pregust (zavisno o temperaturi kada se nanosi) moľe se razrijediti otapalom za razrjeđivanje koje isporučuje tvrtka. Pri hladnom vremenu, ako se proizvod zgusne, preporučljivo je da se nekoliko dana prije upotrebe deponira u zagrijanom prostoru.

Resitol je lako zapaljiv materijal, pa se mora, naročito u zatvorenim prostorima, pridrľavati tehničkih uputstava za takvu vrstu proizvoda.

Prije nanenja, podlogu treba dobro očistiti od svih nevezanih čestica, otpraąiti, osuąiti, a

metalne povrąine očistiti od korozije, odmastiti ili oduljiti. Premaz Resitol mora se potpuno osuąiti prije nanoąenja ostalih slojeva izolacije. Ovaj premaz ne smatra se izolacijskim slojem. Utroąak cca 0,35 do 0,40 kg/m2.

 

ISPORUKA

 

Isporučuje se u limenim bačvama i plastičnim kanistrima od 10 kg.

 

USKLADI©TENJE

 

Kod normalnih temperatura u dobro zatvorenoj ambalaľi.

 

 

NAZIV

 BITUMENSKA KROVNA LJEPENKA S POSIPOM  RUBITRAX 150/100

 

DEFINICIJA (TIP)

 

Bitumenizirani stakleni voal

 

NORMA

 

HRN U.M3.227

 

SASTAV PROIZVODA

 

Stakleni voal obostrano obloľen bitumenom te posut pijeskom

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 

Karakteristike                                                      Norma                    Specifikacija

- ąirina trake, m                                                   do 1,25                   1

- duljina trake, m                                                 10                           10

- masa trake, kg                                                    -                             cca 14

- vrsta uloąka                                                       stakleni voal         stakleni voal

- povrąinska masa uloąka, g/m2                                    min. 50                  min. 50

- masa bit. veziva, g/m2                                                          min. 500                min. 500

- maseni udio punila u bitumenskoj masi       max. 30%              max. 30%

- prekidna sila, N

-      uzduľno                                       min. 150                 min. 150

-      poprečno                                      min. 100                 min. 100

- izduljenje pri najvećoj prekidnoj sili

-      uzduľno                                       min. 2%                  min. 2%

-      poprečno                                      min. 2%                  min. 2%

- postojanost na hladnoću (0oC)                       ne puca                 ne puca

- postojanost na toplinu (+70oC)                       ne curi                   ne curi

- zaątita trake                                                       mineralni posip    mineralni posip

 

 

 

 

 

SVOJSTVA I PODRUČJE PRIMJENE

 

Rubitrax 150/100 je izolacijska traka koja pripada asortimanu klasičnih traka za vruće lijepljenje. Sastoji se od staklenog voala obostrano obloľenog bitumenskom masom. Traka je obostrano posuta suąenim pijeskom koji zajedno s uloąkom i bitumenskom masom daje određenu mehaničku otpornost i ľilavost.

Zbog navedenih svojstava primjenjuje se:

-kao sloj s vrlo povoljnim (malim troąkovima) u jednom većinom troslojnom ili viąeslojnom sustavu izolacije kod ravnih krovova s nagibom

-kao prvi sloj kod daąčanih krovova koji se mora čavlati – preklopi potpuno vrući lijepljeni

-kao zaątita od dizanja vlage pri zidanju zidova iznad temeljnih stopa

-kao sloj za pokrivanje i kaąiranje toplinskih izolacija

-kao  razdjelni  sloj  za  odvajanje  i  zaątitu  horizontalnih  i  vertikalnih  izolacija  od  rada podloľnog i konstruktivnog betona

 

 

 

NAČIN UGRADNJE

 

Vruće lijepljenje se obavlja rolanjem trake u sloju vrućeg namaza bitumenske izolacijske mase, metodom lijevanja ili četkanja, stvarajući talivi bitumenski klin između omota i podloge. Lijepljenje se vrąi punoploąno ili točkasto punktirano, eventualno samo u prvom sloju. Preklopi traka min. 10% od ąirine trake. Hladan bitumenski prednamaz koristi se prema zahtjevima i preporukama tehničkih uputstava, obvezno na betonu, cementnom mortu i staroj izolaciji.

 

ISPORUKA

 

Omoti se  isporučuju u  standardnim ąirinama od 1  m i  duľinama koje su  definirane u tehničkim karakteristikama, paletizirani u termoskupljajućoj foliji.

 

USKLADI©TENJE

 

Omoti se uskladiąćuju i transportiraju u uspravnom poloľaju. Uskladiąteni moraju biti na suhom i natkritom prostoru bez izravnog djelovanja sunca.

 

 

NAZIV

 BITUMENSKA KROVNA LJEPENKA BEZ POSIPA - RUBIT 150/100

 

DEFINICIJA (TIP)

 

Neposipani bitumenskom masom impregnirani krovni karton

 

NORMA

 

HRN U.M3. 220

 

SASTAV PROIZVODA

 

Sirovi krovni karton potpuno impregniran bitumenom, bez mineralnog posipa

 

 

 

 

 

 

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 

Karakteristike                                                      Norma                    Specifikacija

- ąirina trake, m                                                    1                              1

- duljina trake, m                                                 10                           20

- masa bitumenskog veziva, g/m2                                min. 100% mase upotrijebljenog sirovog krovnog kartona

- vrsta uloąka                                                       sirovi krovni karton             sirovi         krovni karton

- povrąinska masa uloąka, g/m2                                    333±25                   333±25

- prekidna sila, N

-      uzduľno                                        min. 240                min. 240

-      poprečno                                      min. 140                min. 140

-      izduľenje, %

-      uzduľno                                        min. 2                    min. 2

-      poprečno                                      min. 2                    min. 2

- postojanost na hladnoću (0oC)                       ne puca                 ne puca

- postojanost na toplinu (+70oC)                       ne curi                   ne curi

 

 

 

 

SVOJSTVA I PODRUČJE PRIMJENE

 

Rubit  150/100  je  izolacijska  traka  koja  pripada  asortimanu  klasičnih  traka  za  vre lijepljenje. Sastoji se od bitumenom impregniranog krovnog kartona gramature

cca 333 g/m2 koji posjeduje određenu mehanku otpornost i ľilavost i nije posuta pijeskom. Zbog navedenih svojstava primjenjuje se:

-za pokrivanje i kaąiranje toplinskih izolacija u laganim zidnim i betonskim konstrukcijama

-kao sloj ispod estriha

-za mehaničku zaątitu izolacije podzemnih cjevovoda i rezervoara

-za privremenu zaątitu od vlage u sustavu viąeslojnog polaganja.

 

 

 

NAČIN UGRADNJE

 

Vruće lijepljenje se obavlja rolanjem trake u sloju vrućeg namaza bitumenske izolacijske mase, metodom lijevanja ili četkanja, stvarajući talivi bitumenski klin između omota i podloge. Lijepljenje se vrąi punoploąno ili točkasto punktirano, eventualno samo u prvom sloju. Preklopi traka min. 10% od ąirine trake. Hladan bitumenski prednamaz koristi se prema zahtjevima i preporukama tehničkih uputstava, obvezno na betonu, cementnom mortu i staroj izolaciji.

 

ISPORUKA

 

Omoti se  isporučuju u  standardnim ąirinama od 1  m i  duľinama koje su  definirane u tehničkim karakteristikama, paletizirani u termoskupljajućoj foliji.

 

USKLADI©TENJE

 

Omoti se uskladiąćuju i transportiraju u uspravnom poloľaju. Uskladiąteni moraju biti na suhom i natkritom prostoru bez izravnog djelovanja sunca.

 
 

 

 
na vrh